Προσφορές One way

One way lefkas - athens

Additional Info

  • Start Date Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019
  • End Date Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2019
  • From Lefkas
  • To Athens
  • Original Price 2200
  • Final Price 1320
  • one way notes S/Y BORBOLETA Client pays corinth canal