Προσφορές One way

€1400
€2000
Athens
Lefkas
From : Σάββατο, 23 Μαΐου 2020
To : Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Note : S/Y MOUSONAS Client pays corinth canal Further discounts depending on individual request.
€2780
€4400
Athens
Lefkas
From : Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020
To : Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020
Note : S/Y MOUSONAS Client pays corinth canal Further discounts depending on individual request.